Muziekopleidingen in Eerbeek e.o.


Muziek neemt voor veel jonge mensen een belangrijke plaats in in hun leven. Muziek luisteren, muziek beleven én muziek maken! Juist het sociale aspect van samen tot muziek komen maakt dat veel jongeren op zoek gaan naar een instrument om zichzelf te kunnen uiten.
Bij muziekvereniging Eendracht in Eerbeek wordt voor alle leeftijdsgroepen muziekonderwijs gegeven verzorgd door professionele docenten. Het is mogelijk deze kwalitatief uitstekende opleidingen tegen lage kosten te volgen. Graag brengen we de mogelijkheden van het leren ‘muziek maken’ bij Eendracht onder uw aandacht:
  • Algemene muzikale vorming m.b.v. blokfluitlessen

In de vorm van individuele blokfluitlessen kunnen kinderen vanaf 8 jaar algemene muzikale vorming (AMV) volgen bij Eendracht. Kinderen leren op een leuke en speelse manier noten lezen, ritmes onderscheiden en liedjes spelen. Daarnaast is er aandacht voor het samenspel met andere blokfluitleerlingen. Dit onder andere door middel van groepsgewijze optredens voor ouders, twee keer per jaar.
Trompet

  • Instrument leren bespelen

Vanaf 9 jaar kunnen kinderen direct een instrument gaan bespelen bij Eendracht. Dit geldt ook voor de leerlingen op blokfluit; die stromen na een jaar door naar een instrument. Dit zijn instrumenten die passen binnen het fanfareorkest. Trompet, bugel, hoorn, trombone, tuba of slagwerk zijn een paar van die mogelijkheden. Alle lessen worden gegeven door aan het conservatorium afgestudeerde docenten. De opleidingskwaliteit is hierdoor gelijk aan een normale muziekschool, zo niet beter. Al op het moment dat de leerling de eerste toonladder kan spelen, wordt hij of zij geplaatst in het leerlingenorkest zodat zo snel mogelijk in groepsverband muziek wordt gemaakt. Juist dit element ontbreekt vaak bij andere vormen van muziekonderwijs. Veel jonge muziekleerlingen stoppen met het maken van muziek omdat de uitdaging ontbreekt. Muziek wordt immers pas muziek in het samenspel. Het alleen op je kamertje spelen van oefenstukjes valt daar niet onder. Maar als deze oefeningen direct in de praktijk kunnen worden gebracht binnen een orkest waarin mensen zitten van hetzelfde niveau dan pas wordt het leuk. “Eendracht” biedt deze mogelijkheid door middel van het LEGO-orkest (leerlingen en gevorderden-orkest), KOE (Klein Orkest Eendracht; een jongerenband) en natuurlijk het fanfareorkest dat tot de kwalitatief beste orkesten van Nederland behoort.
Waldhoorn
  • Kosten

Het leren bespelen van een muziekinstrument dat past binnen één van de orkesten van Eendracht kost nog geen € 200,00 per jaar. (zie voor de exacte bedragen 'contributie').
De leerling krijgt wekelijks een half uur les gedurende 40 weken per jaar in De Schuure, het repetitielokaal van Eendracht aan de Kanaalweg in Eerbeek.
In tegenstelling tot bij muziekscholen hoeven leerlingen geen instrument aan te schaffen na verloop van tijd. Deze krijgen ze in bruikleen van de muziekvereniging.
  • Aanmelden

Ouders of kinderen kunnen zich voor de muzieklessen van Eendracht opgeven bij Bianca Schut op telefoonnummer 055-5051250 of via e-mail bij opleidingen@eendracht-eerbeek.nl.
  • Meer informatie

Voor meer informatie over opleidingen binnen Eendracht kunt u terecht bij Bianca Schut:
opleidingen@eendracht-eerbeek.nl - 055-5051250

Voor meer info over lidmaatschap of anderszins kunt u terecht bij onze secretaris of voorzitter:
Secretaris Wim de Wit;
secretaris@eendracht-eerbeek.nl - 06-11623247
Voorzitter Wim Wensink;
voorzitter@eendracht-eerbeek.nl - 06-47942312

We zien uw zoon, dochter of natuurlijk uzelf graag terug op één van de muziekopleidingen bij Eendracht!