Muziekconcours te Brummen (De Graafschap-bode), 23 augustus 1940

Uit Eendracht Eerbeek
Ga naar: navigatie, zoeken
400823 De Graafschap-bode - Muziekconcours te Brummen.jpg

Details

Datum vrijdag 23 augustus 1940
Titel Muziekconcours te Brummen
Krant De Graafschap-bode
Bron Koninklijke Bibliotheek

Artikel

Muziekconcours te Brummen

Onder auspiciën van de Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen organiseert de Combinatie der Muziekvereenigingen „Amicitia", „De Eendracht", en „La Fraternité" Zaterdag 24 en Zondag 25 Augustus a.s. een Nationaal Federatief Muziekconcours op een fraai gelegen terrein van het landgoed „Klein Engelenburg", daartoe welwillend afgestaan door de familie Van Marle.

Dit muziekfeest, een der twee welke de Ned. Federatie dit seizoen organiseert, belooft een schitterende gebeurtenis in de dilettantenmuziekwereld te worden, gezien de groote en kwalitatief uitstekende deelname. Niet minder dan 26 corpsen meldden zich aan, waarvan 10 op Zaterdag en 16 op Zondag.

Heden, Vrijdag 23 dezer vindt op het terrein de officieele opening plaats door den Hooggeboren Heer H. Graaf van Limburg Stirum, burgemeester der gem. Brummen, waarna een concert gegeven zal worden door de Muziekvereeniging „Amicitia" onder leiding van den heer P. J. Plant.

De aanvang der Marschwedstrijden op Zaterdag in de Burgemeester de Wijslaan is bepaald op 3 uur, voorafgegaan door de officieele ontvangst van Directeuren en Voorzitters der deelnemende vereenigingen in „Concordia". De concertwedstrijden zal dien dag half vier beginnen. Van de deelnemende corpsen op dien dag noemen wij o.m. „Hellendoorn's Harmonie" Hellendoorn en de „Harmonie Geld. Tramwegen" uit Doetinchem, beide in Afd. Uitmuntendheid Harmonie.

De officieele ontvangst heeft Zondag in verband met de groote deelname reeds om kwart over elf plaats, waarna om kwart voor twaalf de marschwedstrijd en om 1 uur de Concertwedstrijd aanvangt. Bij den laatsten wordt het hoogtepunt gevormd door het optreden van Vaandelafdeeling Harmonie, terwijl „Eendracht", Eerbeek en „St. Cecilia" Millingen uitde „Winterswijksche Orkestvereeniging" in de komen in de afd. Uitmuntendheid Fanfare.

Resumeerende kan gerekend worden op prachtige dagen op muzikaal gebied, waaraan slechts de minder gunstige weersomstandigheden afbreuk kunnen doen.