Uitleg puntentelling

Uit Eendracht Eerbeek
Ga naar: navigatie, zoeken
Puntentelling KNFM concoursen

Net als bij voetbal zijn muziekverenigingen ingedeeld in een bepaalde divisie. De 5e divisie is bij de KNFM de laagste divisie en de 1e divisie de hoogst haalbare divisie. 'Eendracht' speelt sinds 1949 in de 1e divisie.

Afdelingen
a. introductie-divisie
b. 5e divisie (voorheen 3e en 2e afdeling)
c. 4e divisie (voorheen 1e afdeling)
d. 3e divisie (voorheen afdeling uitmuntendheid)
e. 2e divisie (voorheen ere afdeling)
f. 1e divisie (voorheen vaandel afdeling)

De 'introducie-divisie' is voor orkesten die nog niet (of niet meer) in een bepaalde divisie zitten. Als deze orkesten op concours gaan komen zij uit in deze afdeling, en wordt door de jury bepaald in welke divisie het orkest mag gaan plaatsnemen.

Puntenwaardering

Een jury beoordeelt het orkest en geeft vervolgens een soort rapportcijfer op basis van tien onderdelen, (intonatie, klankvorming, klankbalans, techniek, articulatie, ritmiek, samenspel, dynamiek, nuancering en muzikale uitvoering), waar per onderdeel 10 punten zijn te verdienen. Het maximaal haalbare is dus 100 punten.

70 punten of meer: vereniging is 'geslaagd' en mag in haar huidige divisie blijven
85 punten of meer: vereniging verdient promotie naar een hogere divisie
90 punten of meer: vereniging ontvangt het predikaat 'met onderscheiding'

Een orkest degradeert indien het minder dan 70 punten behaalt, behalve in de 5e divisie. Vanuit de 1e divisie is promotie niet mogelijk. Een orkest dat 90 punten of meer behaald wordt uitgenodigt om deel te nemen aan het topconcours van de eigen divisie.