Contributie

Per 1 april 2024 gelden de volgende basiscontributies, waarbij we ook een kleine bijdrage vragen voor de activiteiten. Alle genoemde bedragen hieronder betreffen jaarbedragen.

Wie Basiscontributie  Activiteitenbijdrage
Blokfluiters €80,12 €15,-
Schoolgaande leden €140,60 €15,-
Overige leden €167,56 €15,-

Voor wie muziekles volgt, geldt naast de basiscontributie een bijdrage voor het lesgeld. De jaarbedragen zijn per 1 april 2024 als volgt.

Wat Lesgeld Lesgeld volwassenen
t/m het behalen van diploma A €376,52 €582,93
t/m het behalen van diploma B €264,31 €582,93
t/m het behalen van diploma C en D €240,49 €582,93
na het behalen van diploma D €582,93 €582,93

* Na behalen van het D diploma mag de leerling nog één jaar les volgen tegen het volwassentarief (en indien nog schoolgaand tegen het D tarief).
Als deze termijn is verstreken zal de afhandeling van de leskosten zelf met de docent moeten worden afgestemd.

Gezin
Indien 2 of meer leerlingen uit één gezin voor diploma A opgeleid worden zal voor 1 leerling het maximum tarief en voor de andere(n) het tarief voor diploma B in rekening worden gebracht.

De basiscontributie, activiteitenbijdrage en het eventuele lesgeld wordt aan het begin van elk kwartaal via een automatische incasso in rekening gebracht. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso geldt een toeslag van €25,- per jaar.

Rekeningnummer Eendracht: NL19RABO0316101664.

Opzeggen lidmaatschap en/of lesgelden

  • Voor het lidmaatschap van Eendracht geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Over deze periode van 3 maanden zal de verschuldigde contributie nog worden geïncasseerd
  • Voor de muzieklessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Over deze periode van 1 maand zal het verschuldigde lesgeld nog worden geïncasseerd.

Het opzeggen van het lidmaatschap en/of lesgelden dient schriftelijk te gebeuren via e-mail of per post. Opzeggingen per e-mail worden pas geaccepteerd na bevestiging van ontvangst en akkoord door de penningmeester.